Solens astrologisymbol - egenskaber, planetenergi og mere

Find Ud Af Dit Antal Engel

Symbolsk er solen kendt som leverandøren af ​​liv og energi. I astrologi repræsenterer denne himmelske krop det bevidste sind og egoet. Det er et symbol på vores livskraft og vores vilje til at eksistere. Det tjener som centrum for vores solsystem, mens planeterne bevæger sig rundt om det – hvilket signalerer dets centrale rolle i vores myter og arketyper. Som sådan er solen kommet til at repræsentere vores grundlæggende identitet.

Søgeord for solastrologisymboler

  • Ego
  • Grundlæggende personlighed
  • Bevidsthed
  • Vitalitet
  • Udholdenhed

Hvordan påvirker solsymbolet personligheden i dyrekredsen?

Solen spiller en vigtig rolle i vores fødselshoroskop. De, der med succes kan identificere sig med deres solsymbol, er kendt for at have lykke og en følelse af harmoni i deres daglige liv. At forstå og integrere med dit solskilt er en omfattende læringsproces.

Solen svarer på følgende spørgsmål om dig:


Hvad driver mine handlinger? Hvorfor gør jeg, hvad jeg gør? Hvad giver mig et formål?

Sammenlignet med andre planetariske kroppe (såsom månen – som kan repræsentere forbigående følelser og følelser), angiver solen kernepersonligheden. For at sige det med andre ord, er solsymbolet i astrologi, hvordan du kan beskrive ræsonnement bag dine handlinger. Kontrast dette med månen, som giver dig dine drømme, håb og følelser, der dominerer dit liv. At rette ind efter dit soltegn er at rette ind efter dit bedste jeg og dit højeste potentiale. Det er repræsentativt for din sande person.


Som en generel retningslinje fra mere traditionelle former for astrologi betegner solen også den maskuline kraft. For mænd kan det betyde, at solen kan repræsentere, hvordan du nærmer dig livet. For kvinder kan solen nogle gange henvise til mænd, der spiller et centralt aspekt i deres liv.

Solen som en herskende planet: Karakteristika for solen i astrologi

Solen er Leos planetariske hersker. Som et astrologisk symbol repræsenterer det grundlaget for vores identitet. Som sådan lægger de styret af denne planetariske krop stor betydning i deres selvbillede.


Solsymbolet giver os en fornemmelse af formål. Det inspirerer os til at producere vores største arbejde og til at opnå en følelse af stolthed over det, vi gør og udretter. Solen som planetarisk hersker skænker således dem under den en intensitet, lidenskab og et stort drive. I værste fald kan de, der styres af dette tegn, føre til falsk selvtillid og arrogance.

Sun Astrology Cheat Sheet

Planet Sun Astrologi Symbol - Karakteristika, Planet Energi og mere