The Hierophant Tarot Card Spread - En Tarot Spread til at genoprette forbindelsen til det hellige

Find Ud Af Dit Antal Engel

Sammenfatning af Hierophant Tarot Card Betydning

Efter at Narren møder den jordiske familie gennem kejserinden og kejseren, bliver de nu introduceret til et større samfund. Hierofanten repræsenterer sociale traditioner, en forståelse af, hvordan verden skal være baseret på guddommelig orden. Han repræsenterer viden om, hvordan tingene er blevet gjort, og hvorfor de altid er blevet gjort på denne måde. Det er vejen til lært erfaring og hellig visdom. Gennem Hierofanten lærer vi at finde enten en følelse af at høre til, et hjem og oprindelse blandt planetens store ensomhed, eller vi lærer at føle os udelukket og isoleret fra vores rødder.

Lys : Tradition, ideologi, skik, ritual, historie, tilhørsforhold
Skygge : Konventionalitet, dogme, nærhed, udelukkelse

For at lære mere, læs hele Hierophant tarotkort betydning.

Hvornår skal du bruge dette tarotspread

  • Når du føler dig isoleret, ensom eller adskilt fra dig selv og andre.
  • Når du føler mangel på formål, mening.

The Hierofant Tarot Card Spread

The Hierophant Tarot Card Spread - En Tarot Spread til at genoprette forbindelsen til det hellige


  1. Beskeden - Hvilke guddommelige budskaber dukker op? Hvad bliver du kaldt til?
  2. Spørger - Hvad er din nuværende tilstand? På hvilke måder bliver det guddommelige budskab kommunikeret gennem dig? Hvordan er det støbt og formet?
  3. Jordisk handling - Hvilken praktisk handling kan du gøre for at tage dette budskab og omsætte det til handling i dit daglige liv?
  4. Tilhørsforhold - Hvordan finder jeg folk, der støtter mig? Hvem er mit fundament? Hvem giver mig en følelse af at høre til, af forbundethed med den større helhed?
  5. Vejledning - Hvor kan jeg finde råd og yderligere vejledning, mentorskab, uddannelse?

En note om Fool's Journey Tarot Spreads: Dette er en del af en serie af tarotspredninger inspireret af lektionerne fra Fool's Journey, repræsenteret ved tarotens store arkana. Da hvert større arkana-kort inkarnerer et stadie i ens livsrejse, en lektion eller en arketype, kan vi bruge dem som grundlag for at udforske øjeblikke af vores egne personlige rejser. De er tilfældigvis også gode måder at udforske betydningen af ​​hvert af disse tarotkort på en meget personlig måde.